Sjoerd REST IN PEACE FRIEND RUST ZACHT GROTE VRIEND

This is the story of our co-owner/programmaker and special friend Sjoerd who past away on 2 september 2021.

Dit is het verhaal van onze mede eigenaar / programma maker maar vooral speciale vriend die van ons is heen gegaan op 2 september 2021.


What I am doing Yes, I can tell you that with a story about my illness.A few weeks ago I was told that I have esophageal cancer in the worst form with metastasis and in the first instance incurable.But nothing is certain. By means of chemotherapy and medication I will succeed in overcoming this and I am very positive in this I am who I am and will also remain who I am with of course some ups and downs. Actually I am also lucky that I got this because if I hadn’t gotten it, probably a kid of young age would have gotten this who knows But I know that I in the research and testing where I will participate in the future can help others and who knows I also benefit from it we’ll see I will do everything to get something good out of it and certainly continue to enjoy everything and everyone around me and of course continue to help where I can what that is who and what I am and what I continue to do And what I also want to say here is that people say that corona is very bad and that people make a fight out of it people don’t do that I also don’t agree with a lot of things but I am sure if we listen and still pay attention to each other and have respect for what lives in this world that it will go better there are things that are worse than corona in the world together we are strong and that is why I sometimes say that I have to give something in order to let it get better I do not want to be treated as a pathetic person and or pity me I am who I am and this is not a problem for me but the biggest challenge in my life and this I will overcome with the people around me I thank everyone for that who is and will be there for me together we help each other through thick and thin for everyone a big hug from meGreetings Sjoerd De Groot

Wat ik aan het doen ben ja dat kan ik jullie vertellen met een verhaal over mijn ziekte beeldIk heb een aantal weken te horen gekregen dat ik slokdarmkanker heb in de ergst vorm met uit zaaiing en in eerste instantie ongeneselijk .maar niet is echter zeker door middels van chemokuur en medicatie gaat het mij lukken om dit te overwinnen en ik sta hier heel positief in ik ben wie ik ben en zal ook blijven wie ik ben met natuurlijk wat ups en downs Eigenlijk ben ik ook wel blijk dat ik dit heb gekregen want als ik het niet gekregen had zou waarschijnlijk een kid van jonge leeftijd dit hebben gekregen wie zal het weten maar ik weet dat ik bij de onderzoeken en de testen waar ik aan mee ga doen ook in de toekomst anderen kan helpen en wie weet heb ik er zelf ook baat bij we zullen het zien ik zal alles doen om er iets moois uit te halen en zeker blijf genieten van alles en iedereen om me heen en blijf natuurlijk ook helpen waar ik kan wat dat is wie en wat ik ben en wat ik blijf doen En wat ik dan hier ook even bij kwijt wil is dat mensen zeggen dat corona heel erg is en dat men daar een strijd van maakt mensen doe dat eens niet ik ben ook met veel dingen het niet eens maar maar ben er wel zeker als we luisteren en toch een op elkaar letten en respect hebben voor wat er leeft in deze wereld dat het beter zal gaan er zijn dingen die erger zijn dan corona in de wereld samen zijn we sterk en daarom zeg ik soms toch maar iets inleveren om het beter te laten worden Nu nog even dit ik wil niet behandeld worden als een zielig persoon en of medelijden te hebben met mij ik ben wie ik ben en dit is geen probleem voor mij Maar de grootste uitdaging in mijn leven en deze ga ik overwinnen met de mensen om mij heen Ik dank daar iedereen voor die er is en zal zijn voor me samen helpen we me kaar door dik en dun voor iedereen een hele dikke knuffel van mijGroetjes Sjoerd De Groot